Jaký je rozdíl mezi proxy a VPN?

Zjistěte více o rozdílech mezi servery proxy a VPN - od základních funkcí zabezpečení a ochrany osobních údajů až po náklady a poplatky za předplatné.

Jaký je rozdíl mezi proxy a VPN?

Pokud jde o soukromí a bezpečnost online, dva z nejpopulárnějších nástrojů jsou proxy servery a virtuální privátní sítě (VPN). Oba tyto nástroje vám mohou pomoci chránit vaše data a udržet vaše online aktivity v soukromí, ale fungují různými způsoby. Jaký je tedy rozdíl mezi proxy a VPN? Proxy je server, který funguje jako prostředník mezi počítačem a internetem. Když používáte proxy, váš internetový provoz je směrován přes proxy server dříve, než dosáhne svého cíle.

To znamená, že proxy server může skrýt vaši IP adresu a zobrazit ji, jako byste přistupovali k internetu z jiného místa. Proxy servery se často používají k obcházení geografických omezení nebo přístupu k blokovaným webům. VPN, na druhé straně, je bezpečnější způsob, jak chránit vaše data. VPN vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a internetem, které brání komukoli v zachycení nebo přístupu k vašim datům.

To znamená, že i kdyby se někdo pokusil sledovat vaše online aktivity, nebyli by schopni vidět, co děláte. VPN vám navíc může pomoci obejít geografická omezení a přistupovat k blokovaným webům. Hlavní rozdíl mezi proxy a VPN spočívá v tom, že proxy poskytuje pouze základní funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, zatímco VPN poskytuje pokročilejší funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů. Proxy nešifruje vaše data, což znamená, že kdokoli může stále zachytit nebo přistupovat k vašim datům.

VPN naproti tomu šifruje všechna vaše data, což znemožňuje komukoli zachytit nebo k nim přistupovat. Dalším rozdílem mezi proxy a VPN je, že proxy neskrývá vaši IP adresu. To znamená, že webové stránky mohou stále sledovat vaši polohu a zjistit, ze které země přistupujete k internetu. VPN však skryje vaši IP adresu, aby webové stránky nemohly sledovat vaši polohu nebo zjistit, ze které země přistupujete k internetu.

Konečně, proxy servery jsou obvykle zdarma nebo velmi levné, zatímco VPN obvykle vyžadují poplatek za předplatné. To znamená, že pokud chcete pokročilejší funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, budete muset zaplatit za VPN. Závěrem lze říci, že proxy servery a VPN jsou užitečnými nástroji pro ochranu vašich dat a udržení vašich online aktivit v soukromí. Pracují však různými způsoby a poskytují různé úrovně zabezpečení a soukromí.

Proxy servery jsou obvykle zdarma nebo velmi levné, ale neposkytují pokročilé bezpečnostní funkce. VPN poskytují pokročilejší funkce zabezpečení, ale obvykle vyžadují poplatek za předplatné.